Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Việt Nhật Kenno Hồ Chí Minh, Hà Nội,hải Phòng

Địa chỉ làm việc: 103 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2348

Keywords

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Việt Nhật Kenno Hồ Chí Minh, Hà Nội,hải Phòng

Công Ty CP TM Thiết Bị Điện Việt Nhật - Hải Phòng