Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Việt Nhật Kenno Khu Vực Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ làm việc: 103 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2346

Keywords

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Việt Nhật Kenno Khu Vực Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình

Công Ty CP TM Thiết Bị Điện Việt Nhật - Hải Phòng