Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm

Địa chỉ làm việc: Công ty TNHH Bình Vinh Sài Gòn ( Giáp danh Hóc Môn)
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2453

Keywords

Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Bình Vinh Sài Gòn