Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính - Thủ Đức (Biết Tiếng Anh)

Địa chỉ làm việc: 56 Nguyễn thị Nhung KDT Vạn PhúcThủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 21/02/2024
ID: job357751

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính - Thủ Đức (Biết Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Hanmicosmetic Global