Nhân viên lễ tân

Địa chỉ làm việc: 63 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 04/05/2018
ID: job26409

Keywords

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Tín Đức Anh