Nhân Viên Lễ Tân

Địa chỉ làm việc: 27, Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hết hạn ngày: 31/03/2018
ID: job5163

Keywords

Nhân Viên Lễ Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP ĐIỂM