Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng

Địa chỉ làm việc: Chương Dương Độ - Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/07/2018
ID: job3752

Keywords

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng

Công ty TNHH Thời Trang MTF