Nhân Viên Lễ Tân Tư Vấn

Địa chỉ làm việc: Số 7 đường Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2441