Nhân viên Nhân sự

Địa chỉ làm việc: Ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu.
Hết hạn ngày: 21/02/2024
ID: job357786