Nhân viên nhân sự tổng hợp (Làm việc ngay - Thu nhập từ 8 - 13 triệu tháng)

Địa chỉ làm việc: 77 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 09/10/2024
ID: job403170

Nhân viên nhân sự tổng hợp (Làm việc ngay - Thu nhập từ 8 - 13 triệu tháng)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Baha