Nhân Viên Nhập Liệu

Địa chỉ làm việc: 135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
Hết hạn ngày: 30/04/2017
ID: job1019

Keywords

Nhân Viên Nhập Liệu

Datamart Vietnam