Nhân Viên Pha Chế - Barista - Phúc Long Sắp Khai Trương (Đà Nẵng)

Địa chỉ làm việc:
Hết hạn ngày: 20/12/2017
ID: job2602

Keywords

Nhân Viên Pha Chế - Barista - Phúc Long Sắp Khai Trương (Đà Nẵng)

Phúc Long Tea & Coffee