Nhân Viên Pha Chế

Địa chỉ làm việc: 24 Trần Phú, Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Hết hạn ngày: 06/07/2017
ID: job751

Keywords

Nhân Viên Pha Chế

Feelin coffee