Nhân Viên Pha Chế Nhà Hàng Minh Chay

Địa chỉ làm việc: số 45 Xuân Diệu
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2858

Keywords

Nhân Viên Pha Chế Nhà Hàng Minh Chay

Công ty TNHH Thời Trang MTF