Nhân Viên Pháp Chế Sản Phẩm (Regulatory Affair)

Địa chỉ làm việc: KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2537

Nhân Viên Pháp Chế Sản Phẩm (Regulatory Affair)

CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)