Nhân Viên Pháp Luật, An Toàn Môi Trường

Địa chỉ làm việc: Quốc Lộ 51, Ấp 1A, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2275

Nhân Viên Pháp Luật, An Toàn Môi Trường

Công ty CP HH Vedan Việt Nam