Nhân Viên Phụ Bếp Cho 6 Nhà Hàng Sắp Khai Trương Tại Q10

Địa chỉ làm việc:
Hết hạn ngày: 22/12/2017
ID: job2431

Keywords

Nhân Viên Phụ Bếp Cho 6 Nhà Hàng Sắp Khai Trương Tại Q10

CN CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV CỔNG VÀNG - Tp Hà Nội