Nhân Viên Phụ Bếp (Khu Vực Hà Nội)

Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Sảnh AB 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1150

Keywords

Nhân Viên Phụ Bếp (Khu Vực Hà Nội)

CN Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế