Nhân Viên Phụ Kho

Địa chỉ làm việc: 21, Bình Đông, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/01/2018
ID: job1701

Keywords

Nhân Viên Phụ Kho

Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ