Nhân Viên Phục Vụ (9H-14H) - 108A1 Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ làm việc: Phòng 805, 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 25/12/2017
ID: job95

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ (9H-14H) - 108A1 Phạm Ngọc Thạch

Công ty Cổ phần Kombo