Nhân viên Phục Vụ (Bowling/Game)

Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Lotte Mart Đà Nẵng, Số 6 Nại Nam, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Hết hạn ngày: 05/10/2024
ID: job402712

Keywords

Nhân viên Phục Vụ (Bowling/Game)

Công ty Cổ Phần SPEEDBOWL – CN Đà Nẵng