Nhân Viên Phục Vụ, Chạy Bàn

Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Sảnh AB 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hết hạn ngày: 26/12/2017
ID: job1149

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ, Chạy Bàn

CN Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế