Nhân Viên Phục Vụ Cho 6 Nhà Hàng Sắp Khai Trương Tại Nha Trang

Địa chỉ làm việc:
Hết hạn ngày: 22/12/2017
ID: job2437

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ Cho 6 Nhà Hàng Sắp Khai Trương Tại Nha Trang

CN CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV CỔNG VÀNG - Tp Hà Nội