Nhân Viên Phục Vụ Cho Nhà Hàng Phở Ông Khải (Khaisilkcorp) Tại Quận 7

Địa chỉ làm việc: 34 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1630

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ Cho Nhà Hàng Phở Ông Khải (Khaisilkcorp) Tại Quận 7

KHAISILK CORP (DNTN Hoàng Khải)