Nhân Viên Phục Vụ Part Time (Én Tea House & Restaurant)

Địa chỉ làm việc: 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2019

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ Part Time (Én Tea House & Restaurant)

Hệ Thống Cuisine World- CN Công Ty CP RoGen