Nhân Viên Phục Vụ (part Time)

Địa chỉ làm việc: 29A cao thắng , phường 2 , quận 3.
Hết hạn ngày: 30/01/2018
ID: job2645

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ (part Time)

Nhà hàng Beefsteak TiTi 29A Cao Thắng