Nhân Viên Phục Vụ (Parttime Ca Sáng)

Địa chỉ làm việc: Phòng 805, 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1245

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ (Parttime Ca Sáng)

Công ty Cổ phần Kombo