Nhân Viên Phục Vụ Phòng Game

Địa chỉ làm việc: 73 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hết hạn ngày: 31/01/2018
ID: job3198

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ Phòng Game

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Thiên Hòa