Nhân Viên Phục Vụ - Quận 3

Địa chỉ làm việc: 549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3
Hết hạn ngày: 10/01/2018
ID: job2673

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 3

Công ty TNHH MTV Cà Phê Bonjour