Nhân Viên Phục Vụ Tiêc Cưới Nhà Hàng Queen Kì Hòa

Địa chỉ làm việc: 29B Trần Hưng Đạo Quận 5
Hết hạn ngày: 30/10/2017
ID: job574

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ Tiêc Cưới Nhà Hàng Queen Kì Hòa

HOÀNG HẢI GROUP