Nhân Viên Quẹt Thẻ Xe - Rạp Phim - Siêu Thị Ca 8,12 Tiếng (Thời Vụ)

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 26/01/2018
ID: job3025

Keywords

Nhân Viên Quẹt Thẻ Xe - Rạp Phim - Siêu Thị Ca 8,12 Tiếng (Thời Vụ)

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải