Nhân viên sale - CSKH

Địa chỉ làm việc: Chợ hoa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/05/2018
ID: job12416

Keywords

Nhân viên sale - CSKH

Công ty TNHH 3DMAN Việt Nam