NHÂN VIÊN SALES LOGISTICS

Địa chỉ làm việc: Số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/08/2018
ID: job20274

Keywords

NHÂN VIÊN SALES LOGISTICS

TRANS PACIFIC GLOBAL