Nhân Viên Telesale Chăm Sóc Khách Hàng Được Đào Tạo.

Địa chỉ làm việc: 31 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 22/12/2018
ID: job3744

Nhân Viên Telesale Chăm Sóc Khách Hàng Được Đào Tạo.

Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Vương