Nhân Viên Telesales & Trực Facebook Ca Cố Định 13 -22H_Không Áp Doanh Số

Địa chỉ làm việc: Tầng 9 - Tháp C Tòa Nhà Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1152

Keywords

Nhân Viên Telesales & Trực Facebook Ca Cố Định 13 -22H_Không Áp Doanh Số

Công ty Cổ phần Baza Việt Nam