Nhân Viên Thu Ngân_Cashier

Địa chỉ làm việc: 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2465

Keywords

Nhân Viên Thu Ngân_Cashier

Công ty PQC Hospitality