Nhân Viên Tổ Chức Hội Nghị

Địa chỉ làm việc: ⇒ VP1, Tầng 15, Đơn nguyên 2, Tòa nhà C1 Tập thể Thành Công, P.Thành Công,, Ba Đình
Hết hạn ngày: 26/09/2024
ID: job401494

Nhân Viên Tổ Chức Hội Nghị

Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam