Nhân Viên Trực Quầy Đồ Gym Cali Q3_Tân Bình (8,12 Tiếng)

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1335

Keywords

Nhân Viên Trực Quầy Đồ Gym Cali Q3_Tân Bình (8,12 Tiếng)

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải