Nhân Viên Trực Tổng Đài (Điện Thoại).

Địa chỉ làm việc: 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM (Lầu 3 - Lầu 5)
Hết hạn ngày: 31/03/2018
ID: job3684

Keywords

Nhân Viên Trực Tổng Đài (Điện Thoại).

Chi nhánh Công ty Family Shopping