Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại...

Địa chỉ làm việc: 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM (Lầu 3 - Lầu 5)
Hết hạn ngày: 31/03/2018
ID: job3685

Keywords

Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại...

Chi nhánh Công ty Family Shopping