Nhân Viên Trực Tổng Đài Qua Điện Thoại...

Địa chỉ làm việc: 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM (Lầu 3)
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1475

Keywords

Nhân Viên Trực Tổng Đài Qua Điện Thoại...

Chi nhánh Công ty Family Shopping