Nhân Viên Trực Tổng Đài Qua Điện Thoại

Địa chỉ làm việc: 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1513

Keywords

Nhân Viên Trực Tổng Đài Qua Điện Thoại

Chi nhánh Công ty Family Shopping