Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Thời Trang (Hệ Thống Made In Vietnam-Vietbrother)

Địa chỉ làm việc: Số 12, Ngõ 84, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/01/2018
ID: job1158

Keywords

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Thời Trang (Hệ Thống Made In Vietnam-Vietbrother)

Công ty Cổ phần Siêu Thị Việt