Nhân viên Tuyển dụng

Địa chỉ làm việc: Lô đất CN-04, Nam khu A - Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Phường Bắc Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá.
Hết hạn ngày: 21/02/2024
ID: job357785