Nhân viên Tuyển dụng

Địa chỉ làm việc: Lô CN4.3 KCN MP Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
Hết hạn ngày: 07/05/2024
ID: job371480