Nhân Viên Vận Hành Máy (Làm Việc Q.12)

Địa chỉ làm việc: 1/148 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Q.12
Hết hạn ngày: 05/02/2018
ID: job3691

Keywords

Nhân Viên Vận Hành Máy (Làm Việc Q.12)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn