Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Địa chỉ làm việc: Số 85, Kp7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2040

Keywords

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Burden Furniture Co., Ltd