NV Bán Hàng Ca Tối

Địa chỉ làm việc: số 34 Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hết hạn ngày: 15/05/2017
ID: job1066

Keywords