NV Làm Giá Hàng Xuất (Sea Freight)

Địa chỉ làm việc: Tầng 6, Tòa nhà số 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Hết hạn ngày: 24/05/2018
ID: job12417

Keywords

NV Làm Giá Hàng Xuất (Sea Freight)

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH LONG