Nv Tư Vấn Khách Hàng - Thu Nhập 5-7 Triệu - Full / Parttime (De_Tt)

Địa chỉ làm việc: Tầng 3- Tòa nhà Trung Yên 1 - Số 1 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Hết hạn ngày: 20/01/2018
ID: job2710

Keywords

Nv Tư Vấn Khách Hàng - Thu Nhập 5-7 Triệu - Full / Parttime (De_Tt)

Bellsystem24-HoaSao., JSC